Xarxa solidària Sabadell / Red solidària Sabadell

[cat]
Creem una xarxa solidària de gent jove per fer tasques habituals a persones en grups de risc (gent gran, amb enfermetats congènites, asma, diabetis, enfermetats cardiovasculars, mobilitat reduïda, enfermetats mentals, etc.)
Les tasques a realitzar serien:

  • Fer la compra
  • Passejar als animals de companyia
  • Llençar la brossa
  • Comprar medicaments a la farmàcia

Posem cartells als edificis on vivim oferint fer aquestes tasques de forma gratuïta a les persones en grups de risc.
La solidaritat és un deute ciutadà, és la força de la gent.

[Cast]
Creemos una red solidaria de gente joven para hacer tareas habituales a personas en grupos de riesgo (ancianos, enfermedades congénitas, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares, movilidad reducida, enfermedades mentales, etc.)
Las tareas a realizar serían:

  • Hacer la compra
  • Pasear a los animales de compañía
  • Tirar la basura
  • Comprar medicamentos en la farmacia

Pongamos carteles en los edificios donde vivimos ofreciendo hacer estas tareas de forma gratuita a las personas en grupos de riesgo.
La solidaridad es una deuda ciudadana, es la fuerza de la gente.

FrenaLaCurva.net Licencia de Creative Commons
Este proyecto está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 2.0 España.